Halden Karateklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte for Halden Karateklubb avholdes:


31-03-2008, kl 18.00
PÅ PORSNES, 2. etg.
Saker som ønskes behandlet av det ekstraordinære årsmøtet
må være styret i hende senest 14 dager før.
Forslag må leveres skriftlig.

Fullstendig saksliste, inkludert årsmelding og regnskap,
vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før det ekstraordinære årsmøtet.

Vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer møter til et aktivt møte

Vel møtt!

Mvh Styret
Halden Karateklubb styre:

Ekstraordinært årsmøte for Halden Karateklubb avholdes:


31-03-2008, kl 18.00
PÅ PORSNES, 2. etg.
Saker som ønskes behandlet av det ekstraordinære årsmøtet
må være styret i hende senest 14 dager før.
Forslag må leveres skriftlig.

Fullstendig saksliste, inkludert årsmelding og regnskap,
vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før det ekstraordinære årsmøtet.

Vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer møter til et aktivt møte

Vel møtt!

Mvh Styret
Halden Karateklubb styre:
Leder Gjermund Martinsen, Nestleder Terje Rosell, Kasserer Aslak Nilsen
Hanne Feddersen, Jo Vole, Mia Vold
Varastyremedlem Inger Lise Witthøf