Halden Karateklubb

Halden Karateklubb har flere instruktører som er utdannet og godkjent av 

Norges Kampsportforbund.
Vi har også flere flinke hjelpeinstruktører.
Vi er alle dedikerte og ivrige instruktører, til for deg og din utvikling.

2. Dan Aslak A. Nilsen

  • Hovedinstruktør
  • Medlem av HKK teknisk komité
  • Kasserer i HKK

3. Dan Bjørn Ronny Andersen

  • Medlem av HKK teknisk komité

1. Dan Jørn Aril Modh Isaksen

  • Medlem av HKK teknisk komité

1. Kyu. Rune Johansen - Instruktør

  • Leder av HKK
  • Medlem av HKK teknisk komitè

1. Kyu. Espen Lund - Instruktør

  • Medlem av HKK teknisk komitè

 

                            Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Alle instruktører i Halden Karateklubb har godkjent politiattest uten anmerkninger.

HKK kontaktperson: Leder Rune Johansen, E-post: leder@halden-karateklubb.no