Halden Karateklubb

Varetelling Dags marked

Som vi alle vet er en del av det å drive en klubb i Norge også en kamp om midler for å drive best mulig. Mange klubber har en utstrakt bruk av dugnader i form av baking og kakelotterier, basarer, loppemarkeder osv. Dette er velkjente aktiviteter som sikkert vi alle i en eller annen form har vært involvert i, og som vi også vet kanskje gir mer arbeide enn inntekt totalt.
Som vi alle vet er en del av det å drive en klubb i Norge også en kamp om midler for å drive best mulig. Mange klubber har en utstrakt bruk av dugnader i form av baking og kakelotterier, basarer, loppemarkeder osv. Dette er velkjente aktiviteter som sikkert vi alle i en eller annen form har vært involvert i, og som vi også vet kanskje gir mer arbeide enn inntekt totalt.

Halden karateklubb har ingen tradisjon for slike aktiviteter og vi ønsker i utgangspunktet ikke innføre dette. Derimot har styret takket ja på forespørsel om varetelling ved Dags Marked i Berglyhallen. Dette begrunnet i at beløpet vil komme godt med i forhold til den innsats som kreves ved felles innsats. Varetellingen gir klubben kr 6 000,- i kassa for noen timers innsats.
(Erfaringen viser seg fra 3 – 4 timer avhengig av oppmøte. Det påpekes også at hvis oppmøtet blir for lavt vil summen reduseres. Full pott krever minimum 12 deltagere.)

Styret vil derfor oppfordre så mange som mulig til å delta på denne varetellingen fredag 2. januar 2009 kl. 09:00

Påmelding gjøres til styrets sekretær Morten Jansen
e-post: morten.jansen@hotmail.com eller tlf: 46 89 11 35

Vel møtt til felles innsats for klubbet i 2009

Mvh Morten