Halden Karateklubb

Saker til behandling på årsmøtet!

Minner medlemmene om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest mandag 16 mars.

Saker sendes til sekretar@halden-karateklubb.no

 

Mvh Morten

Minner medlemmene om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest mandag 16 mars.

Saker sendes til sekretar@halden-karateklubb.no

 

Mvh Morten