Halden Karateklubb

Innkalling til årsmøte Halden karateklubb 2009

 

Styret i Halden Karateklubb varsler med dette dato for årsmøte 2009.

Årsmøte vil avholdes på Os barneskole mandag 30 mars kl 18:00.

Saker som ønskes behandlet ved årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Ferdig saksliste vil være tilgjengelig 1 uke før ihht gjeldende vedtekter.

 

Styret i Halden Karateklubb varsler med dette dato for årsmøte 2009.

Årsmøte vil avholdes på Os barneskole mandag 30 mars kl 18:00.

Saker som ønskes behandlet ved årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Ferdig saksliste vil være tilgjengelig 1 uke før ihht gjeldende vedtekter.

 

Frist for innlevering blir da: 16 mars.

mvh
Styret Halden karateklubb