Halden Karateklubb

Vårsprett i Bergen med Shiomitsu sensei!

Hei

Da har vi kommet inn i vårmåneden mars og nærmer oss mai og
vårsprett i Bergen. Sotra KK har laget et kjempeopplegg med høy
sosial faktor (se vedlegg)

Til info så har vi registrert 32 personer som skal til Japan 2009
(Inkl. laget)

Gå inn på www.wadoryu.no og sjekk auksjonen vår.


Mvh/ Best regards
Wado Ryu Norge

Hei

Da har vi kommet inn i vårmåneden mars og nærmer oss mai og
vårsprett i Bergen. Sotra KK har laget et kjempeopplegg med høy
sosial faktor (se vedlegg)

Til info så har vi registrert 32 personer som skal til Japan 2009
(Inkl. laget)

Gå inn på www.wadoryu.no og sjekk auksjonen vår.


Mvh/ Best regards
Wado Ryu Norge


Øistein Riber Leder
Ole Petter Horgen Nestleder
Aslak A Nilsen Kasserer
Knut Nerheim Styremedlem
Marit A Scheie Styremedlem
Katja Rugaas Styremedlem
Stig Kristiansen Varamedlem