Halden Karateklubb

Årsmøte 2010

 

Innkalling til årsmøte 2010 Halden karateklubb.

 

Innkalling til årsmøte 2010 Halden karateklubb.

 

Styret i Halden Karateklubb innkaller med dette til årsmøte fredag 26. mars 2010

Årsmøte avholdes på Os barneskole kl 18:00

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet.

Frist for innsending blir da 14. mars

Mvh
Styret Halden karateklubb