Halden Karateklubb

Varetelling hos vår samarbeidspartner KIWI - Risum!

Varetelling hos vår samarbeidspartner KIWI - Risum!
 

Varetelling hos vår samarbeidspartner KIWI - Risum!
 
Halden karateklubb har de siste årene klart å bygge opp en sunn og god økonomi og dette gir resultater.  Norgesmester og regionsmester er noe av det vi kan slå oss på brystet med.  Til høsten sender vi 3 utøvere fra klubben til Wado EM i Roma.  Dette er som et resultat av utøvernes egeninnsats og vilje til å lykkes med det de ønsker drive med, men også som et resultat av at klubben kan legge til rette for utøvere som ønsker satse og ikke minst også for de som trener med mer mosjonsmotivert innsats i alle aldre.  Årets sommerleir i Fredrikstad er et glimrende eksempel på at klubben lykkes med å gi en god bredde for alle utøvere i klubben og dette er også takket være alle støttespillerene våre!
 
Alle medlemmer og enkeltpersoner, alle foreldre, og alle bedriftene vi samarbeider med, er med på å gjøre det mulig å drive klubben med den fremgangen vi har nå.
Støttespillere og bidragsytere er for oss en viktig faktor. En suksessfaktor!
I forbindelse med vår nye avtale om vareopptelling med KIWI på Risum er vi avhengig av hjelp.
Kan du hjelpe?

Søndag 29 august kl 09.00 på Kiwi på Risum.

Vi må for ordens skyld be om at du er medlem, foreldre, foresatt eller nær og fortrolig venn til et medlem i klubben. At du er over 12 år og vil ta oppgaven, isåfall sammen med en voksen, seriøst.

Blir vi 14 personer eller flere, er vi ferdig til kl 13-14.00 tiden.

Send en beskjed så raskt som mulig til:

Sekretær

Morten Jansen mob: 907 16 228 eller e-post

sekretar@halden-karateklubb.no

Det er også en glede og notere at ledelsen ved KIWI - Risum ga HKK gode skussmål etter forrige varetelling, så velkommen til varetelling for de som kan. :-)

Her kan du se bilder fra forrige telling på KIWI. 

Mvh

Morten