Halden Karateklubb

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i Halden Karateklubb 2020

Halden Karateklubb innkaller herved til årsmøte 2020.

Sted: Idd/Øberg skole

Dato: Fredag 13. mars 2020

Tid: kl. 18:00

 

Saksliste

1.      Konstituering

a)      Godkjenne de stemmeberettigede.

b)      Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

c)      Valg av dirigent, referent samt to representanter til å undertegne protokollen.


2.     
Behandle årsmeldingen

3.      Behandle regnskapet i revidert stand

4.      Vedta idrettslagets budsjett

5.      Behandle innkomne forslag

6.      Fastsettelse/godkjennelse av kontingent

7.      Valg

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 1. mars 2020. Sakene som ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes på e-post til

mail@halden-karateklubb.no, leder@halden-karateklubb.no, eller kasserer@halden@halden-karateklubb.no eller legges i klubbens postkasse på Idd/Øberg skole.

Velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret